Contact Us

Jiangsu Yueda Special Vehicle Co., Ltd.,

Address: 99 Xiwang Rd.,Yancheng,Jiangsu,P.R. of China

Phone: +86-515-68029630

Mobile Phone: +86-13961970981

Fax: +86-515-88118808

Email: jiarong@jsydzyc.cn

Wechat

Contact online
Contact Us

+86-13961970981